ZARZĄD

Zarząd ZASP Oddział w Łodzi

 • Przewodniczący – Marek Lipski
 • V-ce Przewodnicy – Mariusz Pilawski
 • Sekretarz – Anna Bobrowska-Ekiert
 • Skarbnik – Bogumił Antczak
 • Członkowie Zarządu:
  Jolanta Jackowska
  Urszula Binkowska

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący – Wojciech Bartoszek
 • Członek Komisji – Stanisław Knol