ZARZĄD

Zarząd ZASP Oddział w Łodzi

 • Przewodniczący –   Wojciech Bartoszek
 • V-ce Przewodnicy – Mariusz Pilawski
 • Sekretarz –   Anna Bobrowska-Ekiert
 • Skarbnik –   Bogumił Antczak
 • Członkowie Zarządu:
  Agnieszka Makówka
  Urszula Binkowska

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca- Sylwia Maszewska
 • Członek komisji – Marcel Szytenchelm
 • Członek komisji – Łukasz Kaczyński

Sąd Koleżeński

 • Halina Miller – Jończyk
 • Stanisław Knol
 • Włodzimierz Twardowski