Konkurs na stanowisko „Dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego w Łodzi”

Konkurs na kandydata na stanowisko
W dniu 16 marca 2015 został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi.
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi – instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa Łódzkiego na czas określony, tj. trwający sezon artystyczny i 4 kolejne (od dnia 16 lipca 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku).
Ogłoszenie o konkursie wraz załącznikami jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego: www.bip.lodzkie.pl pod adresem: https://bip.lodzkie.pl/konkursy/item/3390-zarz%C4%85d-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-og%C5%82asza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-naczelnego-teatru-wielkiego-w-%C5%82odzi
Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
lub składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (znajdującym się na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 8) w terminie do dnia 4 maja 2015 roku.
Decyduje data wpływu do Urzędu.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: sekretariatke@lodzkie.pl w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o konkursie

Uchwała-ZWŁ-w-sprawie-ogłoszenia-konkursu

Ten wpis został opublikowany w kategorii zasp informacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.